Soovime projekti kaasata NutiKaitse 2017 projekti kõiki IT-valdkonna spetsialiste, nutiseadmete rakenduste arendajaid ning nutiturvalisuse huvilisi.

Nutikaitse 2017 sihid

  • Tõsta nutiseadmete kasutajate, arendajate ja müüjate turvateadlikkust ning kasutamisoskusi.
  • Luua võimalused, et turvaline tarkvara oleks lihtsalt ja kasutajasõbralikult kättesaadav.
  • Luua uusi turvalisi ning Mobiil-ID võimalusi arvestavaid lahendusi era- ja avaliku sektori e-teenuste pakkumiseks ja sisemiseks toimimiseks.

Kaasa lüüa saad siin

Nutirakenduste turvalise arenduse suuniste täiendamine

Kõik muud ettepanekud, koostööpakkumised ja ideed

Nutirakenduste turvalise arenduse suunised

Dokumendi eesmärgiks on sätestada põhinõuded ja suunised, mida tuleb jälgida nutiseadmete jaoks rakenduste väljatöötamisel, sh nii riiklike tellimuste puhul kui soovi korral ka eraettevõtluses.

Nutirakenduste arenduse suunised on mõeldud töövahendina kasutamiseks nii arenduste tellijale kui arendajale. Käsitletud teemad: autentimine, andmete kaitse seadmetes, andmete kaitse võrgus, rakenduste kaitse.

Kõigil huvitatutel on võimalik dokumenti teha parandus- ja täiendusettepanekuid GitHubis.

Nutirakenduste platvorminõuded

Dokumendi eesmärk on olla abimeheks nutirakenduste arendajatele.

Veebi- ja hübriidrakenduste puhul soovitatakse piirduda W3C poolt heaks kiidetud dokumentide järgmisega.

Native rakenduste juures soovitatakse lähtuda nutiseadmete erinevate operatsioonisüsteemide ja versioonide kasutajate arvudega Eestis, mujal maailmas ja teatud määral ka tulevikuprognoosidega.