Tagasi

Andmekaitse Inspektsioon: Kantavad seadmed töötlevad sageli eraelulist teavet

Andmekaitse Inspektsioon töötas välja uue juhise „Kantavad seadmed ja privaatsus”, milles selgitatakse kantavate seadmete (wearable computing) olemust ja nende kasutamise mõju inimese eraelule. Samuti jagatakse juhises soovitusi kasutajate privaatsuse paremaks tagamiseks, kuna kantavad seadmed töötlevad sageli eraelulist teavet.

Juhis on mõeldud selgitava abimaterjalina kasutamiseks seadmete riist- ja tarkvara arendavatele organisatsioonidele, aga kindlasti ka seadmete tänastele ja tulevastele kasutajatele.

Paljud seadmed võimaldavad kogutud andmed edastada nutitelefoni abil reaalajas seadme tootja või mõne teenuse pakkuja serverisse (nt pilv). Pilves andmeid analüüsitakse ja antakse kasutajale soovitusi näiteks elustiili muutmiseks. Inimese nime, sugu, vanust, asukohta, hetkemeeleolu, füüsilist vormi või tervislikku seisundit puudutavate andmete salvestamine ja edastamine reaalajas on seostatav konkreetse kasutajaga. Ja isegi kui edastatavad andmed ei võimalda kohe isikut tuvastada, on võimalik kasutaja hilisem profileerimine.

„Peame vajalikuks juhtida tähelepanu sellele, et kantavate seadmete ajastu on loonud uue olukorra privaatsusteemade käsitlemisel. Kasutaja andmete kogumine ja edastamine võib mõningatel juhtudel toimuda kasutaja teadmata. Info seadme kasutamise ja privaatsustingimuste kohta ei pruugi alati olla kergesti leitav. Teisest küljest on inimesed sageli ise liiga agarad taolisi seadmeid katsetama ilma nendega põhjalikult tutvumata ja annavad oma „jah” sõna igale poole suhteliselt kergesti,” selgitas juhise koostaja, Andmekaitse Inspektsiooni IT-nõunik Urmo Parm.

Tutvu juhistega SIIN.

Refereeritud Andmekaitse Inspektsiooni koduleheküljelt.